Porcelain Kwan Yin Statue

Dehua (1/7)

 • 29cm China DeHua Colour Porcelain Glaze Buddhism Kwan-yin Guanyin Buddha Statue
 • 17 China Dehua Colour Porcelain Kwan-yin Guanyin Guan Quan Yin Hold Vase Statue
 • Large Dehua Porcelain Guanyin Figure Mark and Seal
 • 20 Chinese Dehua Porcelain kwan-yin guanyin On Lotus Lianhua Ruyi Buddha Statue
 • 43CM China Dehua Porcelain Seat Lotus Kwan-yin Guanyin Goddess Hold Ru Yi Statue
 • 19'' China Dehua Porcelain Sleep Lotus Kwan-yin Guan Yin Kuan Yin Goddess Statue
 • China Buddhism Dehua White Porcelain big dragon Kwan-yin Guan Yin Goddess Statue
 • Chinese Dehua Colored Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Buddha Statue
 • AAmark China Dehua porcelain carving sit Lotus Kwan-Yin GuanYin Buddha statue
 • 30 Chinese Dehua Porcelain Stand Kwan-yin Guan Yin Goddess Hold Ru Yi Statue
 • Chinese Dehua white porcelain Dragon Kwan-Yin Guanyin Bodhisattva buddha statue
 • China Dehua white porcelain Ruyi Gold toad Kwan-Yin Guanyin Bodhisattva statue
 • China Dehua white porcelain ruyi Lotus leaf Kwan-Yin Guanyin Bodhisattva statue
 • 12 Chinese Dehua White Porcelain Sleep Kwan-Yin Guan Yin Bodhisattva Goddess
 • 20 China Dehua White Porcelain Kwan-yin Guanyin Quan Guan Yin Head Bust Statue
 • 14 Chinese Dehua White Porcelain Seat lotus Kwan-Yin Guan Yin Goddess Statue
 • 30 China Dehua Wucai porcelain Kwan-yin Bodhisattva buddha Sculpture Statue
 • 13'' Chinese Dehua Colored Porcelain Western Shakyamuni Kwan-yin God Set Statue
 • 16'' Chinese Dehua Colored Porcelain Western Shakyamuni Kwan-yin God Set Statue
 • China Dehua white porcelain ruyi Lotus leaf Kwan-Yin Guanyin Bodhisattva statue
 • 16'' Dehua Colored Porcelain Western Shakyamuni Kwan-yin Guanyin God Set Statue
 • 16 China DEHUA wucai porcelain Buddhism Kwan-yin Bodhisattva Sculpture Statue
 • 12 Dehua Colour Porcelain Western Shakyamuni Kwan-yin God Buddha Set Statue
 • 14 Chinese Dehua Porcelain Lotus Leaf Kwan-yin Quan Yin Guanyin Goddess Statue
 • Chinese Dehua white porcelain Lotus Kwan-Yin Guanyin Bodhisattva goddess statue