Porcelain Kwan Yin Statue

Dehua (1/10)

 • 17 Tall Dehua Bisque Porcelain KWAN YIN Quan Yin Statue on Lotus Blossom Base
 • 19 China Dehua Porcelain Lotus Kwan-yin Quan Yin Guanyin Goddess Boy Kid Statue
 • 11 Chinese Buddhism Dehua Porcelain Guanyin Kwan-yin Buddha Goddess Statue
 • 12 China DeHua Porcelain Dripping Water Kwan-yin GuanYin Buddha Dragon Statue
 • 20 Chinese Dehua Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Ruyi Buddha Lotus Statue
 • 12 Chinese Dehua Colored Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Buddha Statue
 • Antique Dehua porcelain Kwan Yin statue mark stand circa late Qing Period
 • 12China Dehua White Porcelain Pink colour Kwan-yin Buddha Hold Lotus Statue
 • 11.8Chinese Dehua White Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Vase Buddha Statue
 • Chinese Dehua Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Ruyi Buddha Lotus Statue 20
 • 20Chinese Dehua Porcelain Lotus Kwan-yin Guanyin Ruyi Buddha Lotus Statue
 • 16 China DeHua Porcelain Dripping Water Kwan-yin GuanYin Buddha Dragon Statue
 • 20Chinese Dehua Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Ruyi Buddha Lotus Statue
 • Beautiful chinese dehua kiln statues porcelain Kwan-yin
 • 14 Chinese Dehua Color Porcelain Lotus Stand Kwan-yin Guan Yin Goddess Statue
 • Chinese Dehua Porcelain Stand Lotus Kwan-yin Guanyin Goddess Tongzi Statue
 • 15Chinese Dehua White Porcelain Seat Tongzi peach Kwan-yin Goddess Ruyi Statue
 • 15Chinese Dehua White Porcelain Seat Tongzi peach Kwan-yin Goddess Ruyi Statue
 • 20 Chinese Dehua Porcelain Seat Lotus Kwan-yin Guan Yin Kuanyin Goddess Statue
 • Antique Chinese Export Blanc De Chine Dehua Porcelain Kwan-yin 19th Century
 • 16Old china buddhism dehua Porcelain kwan-yin GuanYin Bodhisattva buddha statue
 • Chinese Dehua Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Ruyi Buddha Lotus Statue
 • 16China Dehua Colour Porcelain Lotus 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess
 • 18China Dehua White Porcelain Lianhua Kwan-yin Guanyin Buddha Lotus Statue
 • 13Chinese Dehua White porcelain Guanyin Kwan-yin Bodhisattva Buddha Statue